Pravidla pro sezonu 2011/2012

 

Adresář družstev přihlášených do LIGY NEREGISTROVANÝCH

 

Družstvo

Vedoucí družstva

Telefon - mobil

e-mail:

HC Jenišovice

Pavel Novotny

739 / 632 404

novisek@seznam.cz

 

HC Řepníky

 

Libor Hladík

728 / 059 898

libor.hladik@irisbus.iveco.com

HC Budislav

Štěpán Heger

                        

777 / 111 475

S.Heger@seznam.cz

HC Otradov

 

p. Bouška

Josef Otradovský                        

603 / 243 558

606 / 275 731

hcotradov@seznam.cz

HC Ostrov

 

 Staněk Michal

 Staněk Václav

603 / 980 791

777 / 674 455

stanekm30@centrum.cz

hcostrov@email.cz

HC Štěpánov

 

p. Menc

                        

732 / 668 865

Vtipil.Pavel@seznam.cz

HC Skulls Hlinsko

Filip Chaloupka

 

776 320 551

filipchaloupka@seznam.cz

hcskulls@seznam.cz

HC Chlumětín

 

Jan Vaníček

775 / 680 550

honza.vanicek@seznam.cz

hokejchlumetin@seznam.cz

HC Radioaktivita Hostovice

p. Kučera

p. Slavík

607 / 873 046

776 / 260128

Kucera.hostovice@seznam.cz

kosteleckyjakub@seznam.cz

HC Proseč

Pavel Javůrek

724 / 104 246

hcprosec@seznam.cz

   

 

           

Výbor ligy neregistrovaných:                                 Libor Hladík – jednatel

                                                                                Václav Staněk – zapisovatel, vedoucí ligy

                                                                                Pavel Menc, Pavel Novotný, Václav Staněk – STK

                                                                                Pavel Javůrek - pokladník

                                                                               

WEBMASTER:                                                      zdenek.patava@seznam.cz      603 / 400 999

 

Měs. úřad Skuteč                                                    Tomáš Kopecký  (777/559855)

Zimní stadion města Skutče                                                                (469/350128)

Rozhodčí                                                                 Jiří Javůrek         (604/738558)

                                                                                Josef Hrouzek       (732/515876)

 

 

 

Všeobecná ustanovení:

 

článek 1 - Hrací systém:

 

I.část:         10 mužstev se dvoukolově  utká systémem každý s každým – tj. 18 utkání ( Začátek:2.10. 2011)

II. část        Družstva na 1 - 4 místě sehrají play-off     (1-4, 2-3 na dva zápasy o postup do finále).       

   Semifinále se hraje pouze na dvě utkání a mohou skončit remízou v zákl.hrací době. Sčítají se body dosažené z obou utkání a teprve při jejich rovnosti - bez ohledu na celkové skóre - budou po druhém utkání následovat nájezdy. Finále a utkání o 3. místo se hraje na 1. zápas.

                                                                             

článek 2 – Hrací doba:

 

   Hrací doba je 3x25 minut hrubého času dle hodin nebo časomíry na zimním stadionu, se zákazem využití oddechového času, to neplatí, hraje-li se na „čistý“ čas. Pronájem 1,5 hodiny zahrnuje dobu na rozbruslení 5 minut a přestávky 5 minut dle dohody před utkáním.   

 

článek 3 - Hlášení utkání:

 

   Výsledek utkání vedoucí družstev zapíšou na webové stránky ligy: www.lnskutec.wz.cz. Rozhodčí provede zápis o utkání, kde bude výsledek utkání, podpisy vedoucích družstev a zápis vloží do schránky, která je umístěna před vstupem do kabiny rozhodčích.

 

článek 4 - Přeložení utkání:

 

   Dle rozpisu se odehrají utkání!!! Pokud mužstvo chce odehrát utkání v jiném termínu, musí se dohodnout písemně (e-mailem) se soupeřem a zajistit výměnu utkání za jiné, o čemž informuje jednatele ligy.

 

článek 5 - Hráči:

 

   Každé mužstvo zaktualizuje na webu ligy před zahájením soutěže soupisku družstva , ve které bude uvedeno: jméno a příjmení hráče, rodné číslo. Soupiska může obsahovat max. 25 hráčů a může se během ligy doplňovat na max. počet, avšak pouze do 31.12.2011. Start registrovaného hráče je zakázán – výjimkou je golman, který nesmí ovšem hrát soutěž řízenou ČSLH (od krajských lig „nahoru“). Každý hráč je povinen mít u sebe OP nebo jiný doklad na prokázání totožnosti (pas, řidičský průkaz ..). Přestup hráče v rozehrané soutěži je možný jen 1x a to do 31. prosince 2011! Konfrontace hráčů musí být provedena do konce utkání. Ke kontrole hráčů je k dispozici rozhodčím aktuální zápis o utkání  - „tištěný z webu ligy“.

 

článek 6 - Výstroj:

 

   Hráči hrají na vlastní nebezpečí, ale musí mít odpovídající hokejovou výstroj (je možné i kalhoty na in-line hokej). Pojištění si hradí každý hráč.

 

článek 7 - Řízení utkání:

 

   Utkání ligy řídí  delegovaný (delegovaní)  rozhodčí, který dostane před utkáním ½ honoráře za zápas od každého družstva dle článku 10, odstavec 4a nebo 4b.Pokud se delegovaný  rozhodčí nedostaví , dohodnou se vedoucí družstev na náhradním rozhodčím. Jestliže se původně delegovaný rozhodčí dostaví během utkání, ihned nahradí dočasně náhrádního rozhodčího. Jestli-že některé z mužstev vyžaduje 2 sudí, má možnost si druhého rozhodčího "připlatit" - vedení ligy deleguje jednoho rozhodčího!

 

Článek 8 - Zápis o utkání

 

Zápis o utkání se provádí vytištěním z webu ligy  ve vyjímečných případech výhradně na předepsaných tiskopisech. Je stanovena tato odpovědnost :

a)  Vedoucí družstva domácích – před utkáním:

à     poskytuje kompletně vyplněný „Zápis o utkání“ (číslo utkání, přesný název družstev s vyplněnou soupiskou domácích a hostů, datum, hodinu a místo utkání)

b)  Vedoucí družstva hostů – před utkáním:

à     zkontroluje soupisku družstva hostů a podepíše zápis o utkání

 

 

 

Článek  9  -  Seznamy  hráčů

 

a)       Družstva před zahájením soutěže uzavřou na webu ligy seznam všech hráčů .

 

b)       Seznam musí obsahovat uvedené tyto údaje:

·      přesný název družstva

·      jména a příjmení hráčů, datum jejich narození, rodné číslo a pokud možno číslo dresu.

 

c)        Hráč, který je jednou zapsán na seznam nesmí být vymazán - nahrazen jiným hráčem.

 

d)       Hráč, neuvedený v seznamu hráčů - v „tištěné“ podobě zápisu o utkání, nemůže nastoupit k utkání!  Musí být nejprve do seznamu na webu ligy doplněn (max. termín pro doplnění je 31.12.2011).  

 

e)        Bude-li zjištěn start hráče neuvedeného na seznamu, bude jeho start posuzován jako neoprávněný se všemi hracími důsledky a družstvu bude navíc uložena finanční pokuta ve výši  2.000,- Kč.

 

 

Článek 10 - Hospodářské náležitosti a finanční postihy

 

   Všechny finanční postihy se budou hradit z kauce. Po ukončení ligy dojde k vyrovnání všech postihů a zbývající částka bude po dohodě týmům vrácena. Částka ze startovného se použije k zakoupení trofejí – pro nejlepší tři družstva.

Jestliže se k utkání mužstvo nedostaví do 15 minut od stanoveného začátku uhradí částku odpovídající 1/2pronájmu  soupeřovu mužstvu a utkání se kontumuje výsledkem 5:0 ve prospěch soupeře.

 

 

Všechna utkání se hrají v režii zúčastněných družstev dle hospodářských směrnic a tohoto rozpisu.

 

KÓD

 

 

DŮVOD

 

1.

Startovné ve  prospěch ligy neregistrovaných – každé družstvo

200,-

2.

Kauce na hrazení trestů – každé družstvo

1500,-

3.

Neoprávněný start hráče

a)

- dle čl. 9

2.000,-

b)

- po uložení druhého osobního trestu do konce utkání (OK)

200,-

c)

- po uložení třetího osobního trestu (10)

200,-

d)

- prokazatelně na cizí občanský průkaz

2000,-

4.

Rozhodčí - honoráře

 

a)

- delegovaný rozhodčí

400,-

b)

- delegovaný rozhodčí  + obsluha  časomíry

500,-

5.

Nenahlášení trestu hráče po uložení druhého osobního trestu (10) nebo prvního trestu OK – zastavení činnosti !

300,-

6.

Nesprávně nebo neúplně vyplněný Zápis o utkání

a)

- pokuta domácímu družstvu  v 1. případě

100,-

b)

- pokuta domácímu družstvu v opakovaném případě

200,-

 

Článek 11 – Závěrečná ustanovení

 

   V případě, že dojde v některém utkání ke spornému okamžiku, rozhodčí („ledař“) jej uvede do zápisu a upozorní na to STK, které je povinno tento spor vyřešit rozhodnutím nejpozději do začátku prvního příštího utkání těchto soupeřů (ne vzájemnému, ale dle řádného rozpisu) v následujícím hracím kole. V případě, že by se spor týkal družstva, ze kterého je člen STK, bude tento dočasně (pro daný případ) nahrazen jednatelem ligy, resp. pokladníkem ligy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definice vyšších trestů

 

Trest 2+2 [2+2]

Hrubost                              - trest hráči, který se proviní zbytečnou a opakovanou hrubostí ve hře

Vysoká hůl                        - trest hráči, který NEÚMYSLNĚ zraní soupeře při faulu vysokou holí

 

                             

Trest 5+do konce utkání [5+OK]

Naražení na hrazení         - trest hráči, který bodyčekuje, napadne nebo podrazí soupeře tak, že je vržen proti hrazení

Napadení                           - trest hráči, který záměrně najede do soupeře, naskočí na něho nebo ho napadne

Krosček                                             - trest hráči, který záměrně a tvrdě krosčekuje

Faul koleno, loket            - trest hráči, který záměrně a tvrdě použije k zákroku koleno nebo loket

Rány pěstí, hrubost          - všichni hráči, kteří se aktivně zapojí do bitky

Vysoká hůl                        - trest hráči, který záměrně hraje vysokou holí nebo takto zraní soupeře

Sekání                                - trest hráči, který záměrně a tvrdě sekne soupeře holí nebo se rozmáchne holí proti soupeři

Naražení zezadu               - trest hráči, který záměrně najede do soupeře, naskočí na něho nebo ho napadne či udeří

                                              jakýmkoli způsobem ZEZADU

 

Osobní trest [10]              - trest hráči, který vytrvale provokuje soupeře s cílem, aby byl soupeř potrestán

    - trest hráči, který mluví neslušně a urážlivě nebo udělá neslušný posunek vůči komukoli na ledě

 

Osobní trest do konce utkání [OK]

- trest hráči, který uráží a vyhrožuje rozhodčímu (to platí i 15 min. po zápase)

- napadení rozhodčího (to platí i 15 min. po zápase)

- úmyslné nastřelení puku na rozhodčího nebo jeho napadení

 

 

Všechny tyto tresty se po každém utkání zaznamenají do zápisu o utkání. Do zápisu se vyplní číslo potrestaného hráče a zkratka uloženého trestu: 2+2, 10, 5+OK, OK.